چ. خرداد ۳۰ام, ۱۴۰۳

ماه: فوریه 2020

تنگسیر

كتاب به شما یاد می‌دهد در زندگی چطور رفتار كنید، چطور بیاندیشید و چطور خط فكری خودتان را پیدا كنید و شكل بدهید. اما موضوعی که در آن هیچ شک…