ش. اردیبهشت ۱ام, ۱۴۰۳

ماه: جولای 2021

دکتر علوی نژاد روانکاو

دکتر علوی نژاد روانکاو Reference: https://drraminalavi.com/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%88/ وقتی فرد احساسات منفی را تجربه کند، دنیای مدرن دو منبع اصلی تسکین را ارائه می دهد: داروهای روانپزشکی و روانکاوی. هر یک از…