د. مرداد ۱ام, ۱۴۰۳

برچسب: محاسبه مسافت و مساحت Planimeter – GPS area