س. آذر ۱۶ام, ۱۴۰۰

برچسب: محاسبه مسافت و مساحت Planimeter – GPS area